Agenda

Er zijn 2 agendapunten.

Foto
do 21 december 2017 : Bestuursvergadering Streekbelang Oost- en Westhoek.
Agenda Streekbelang Oost- en Westhoek.
Woensdag 17 januari 2018 om 20.00 uur.

1. Opening.
2. Notulen 21 november 2017.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Financien.
5. Sudwester.
6. Westhoek Butendyks.
7. OO 2018.
8. Jubileum.
9. Jaarvergadering 8 maart.
10. Volgende vergadering.
11. Rondvraag.
12. Sluiten.
-

Foto
do 21 december 2017 : Jaarvergadering op donderdag 8 maart 2018.
In Gaya Indonesia om 20.00 uur
Agenda
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 23 maart 2017
(zie: Op `e Rolling seumer 2017)
4. Jaarverslag 2017
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
Benoeming nieuw lid kascommissie
7. Streekvisie
8. Sudwester.
9. Westhoekbuttendyks.
10.Rondvraag.
11.Sluiting.

Pauze met

Informatie.