Contact

Wanneer u contact wilt opnemen met het bestuur van Streekbelang Oost- en Westhoek kunt u een mail sturen naar info@streekbelangoost-enwesthoek.nl of bel een van de bestuursleden.

Bestuur:
Brenda van der Zee - voorz., voorzitter@streekbelangoost-enwesthoek.nl , tel. 785052
Kinke Hoogterp - secr., secretaris@streekbelangoost-enwesthoek.nl, tel. 401556
Bernhard de Vries - penn. en ledenadm., penningmeester@streekbelangoost-enwesthoek.nl, tel. 850176
Johannes Rozenga - webredacteur, info@streekbelangoost-enwesthoek.nl, tel. 785024
Piet Jan de Groot, tel. 491013
Tineke Lootsma, tel. 491263

Lid worden kost maar € 7 per jaar.
Stort uw bijdrage op Bankrekening Streekbelang Oost- en Westhoek, NL51 RABO 0139 8583 93.