Nieuwsarchief

Ga naar pagina: < 1 2 3 4 5 6 7 89 >

wo 12 juni 2013 : Het benutten van onbenutte ruimtes in dorpen.
Welk dorp heeft ze niet: onbenutte ruimtes?
Denk daarbij aan verwaarloosde ruilverkavelingbosjes, open plekken, percelen die braak liggen, slooplocaties en beoogde bouwlocaties, die niet meer worden ingevuld.
Ze geven vaak een rommelige aanblik en leveren daardoor geen positieve bijdrage aan het wonen - en omgeving in het dorp.
Wij dagen bewoners uit om de kansen van onbenutte ruimtes te zoeken en plannen daarvoor daadwerkelijk uit te voeren.
Landschapsbeheer Fryslân heeft een aanpak voor deze onbenutte ruimtes ontwikkeld, waarbij het concept “Shared Green Space” (Gedeelde groene ruimtes) wordt toegepast.
Dit concept wordt besproken door Jan Piet de Boer en Anneke van der Meer.


Foto
vr 01 februari 2013 : Biljartkampioenschap
KAMPIOEN BILJARTVERENIGING “DE SPITSROEDEN” seizoen 2012-2013 op de OUDEBILDTDIJK.

Een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de vereniging de “SPITSROEDEN”.
In januari 2013 werd het lid HANNIE JURRIAANS clubkampioen!
Dit is het eerste vrouwelijk lid van de vereniging die dat presteerde!
De tweede plaats was voor TJERK KRAMER en op de derde plaats HENK V/D WEIJ.
Mochten er bij meer dames en heren belangstelling zijn om op dinsdagavond gezellig samen te zijn en een “STOOTJE” te leggen?
Neem contact op met HENK V/D WEIJ (491005) of ARNOLD DE HOOG (491191).


Foto
za 27 augustus 2011 : Irappel rade
Hoewel er afgelopen zaterdag van oogsten geen sprake kon zijn, was het wel feest op het terrein van Meijer. De organisatie van het Historisch Ouwedykster Oogsfeest had er goed aan gedaan om de markt binnen te laten plaatsvinden. Terwijl de regen buiten de activiteiten belette, was het binnen gezellig en droog. Hulde aan de organisatie, die inventief te werk ging. De oude dorsmachines werden rondom de waterpartij geplaatst, daarboven aan en op het dijkje de oude trekkers en de grotere machines. Een prachtig gezicht en wie de moeite heeft genomen om zondag – het was nu stralend weer – gelaarsd terug te komen kon genieten van de nu in werking staande machines.

Van de mensen, die afgelopen zaterdag de markt bezochten, hebben velen een bezoekje gebracht aan de stand van het Streekbelang. Zo’n 150 personen hebben meegedaan aan het raden van de planten, terwijl 185 mensen hebben geprobeerd het aantal aardappels in de zeef te raden.
Dat waren er 579.
R. Wassenaar uit St. Jacobiparochie kwam met 572 er het dichtste bij en won de pot Kollumer erwten met recept. De tweede prijs ging naar dhr. L. Anema uit St. Annaparochie. Hij schatte het aantal op 587. De dertien- jarige Gerard Westerhuis uit St. Annaparochie kwam met 512 aardappels bij de junioren het dichtst bij de waarheid en won een Lego pakketje.

In en voor de stand stonden 14 potten met planten, die benoemd moesten worden.
De potten nr. 8 en nr. 10 waren echte hersenkrakers. Alleen de ware tuinder wist ze te herkennen. Het moet gezegd; het jonge zonnebloempje in nr. 10 stond op het eind van de dag er ook niet meer zo levendig bij. De vele deelnemers hadden de blaadjes met al hun zintuigen bestookt om erachter te komen, waarmee men hier van doen had. De rode peper in pot nr. 8 wordt in onze omgeving weinig geteeld en werd met regelmaat dan maar betiteld als Piet Hoekstra zijn nieuwe ort.

De aardappel werd meestal wel herkend, maar er werd zo nu en dan bijgeschreven dat er hier sprake was van een ernstig zieke plant.
Douwe Wassenaar uit de Westhoek was van de jeugdige bezoekers bij de stand van Streekbelang Oost- en Westhoek het meest geïnteresseerd in de 14 verschillende planten. Nadat hij zijn oom hielp met het oplossen van de plantensoorten kon hij zijn moeder ook het één en ander hierover bijbrengen. Hij wist 11 van de 14 planten te benoemen en kreeg voor zijn inzet ook een Lego pakketje.

Niet één van de volwassenen wist alle 14 planten te betitelen. 4 Personen herkenden echter wel 13 planten. Uit deze vier werd de winnaar geloot en dat werd E. Adema uit Marrum. Een pot met Kollumer erwten is inmiddels bij deze kampioen bezorgd.
Behalve aan de organisatie, ook voor alle vrijwilligers een dikke pluim.
Ondanks de omstandigheden een prachtig weekend aan de Ouwedyk.


di 01 juni 2010 : Een dijk van een revue
Slapeloze nachten en menig uurtje zweten kostte het schrijver en regisseur Tjerk Bosje, maar afgelopen zaterdagavond konden de in grote getale toegestroomde bewoners van Oost- en Westhoek van een voortreffelijke voorstelling genieten.

Het was echt niet te merken, maar tijdens de sketch “de Vergadering” in de loods van Agracentrum Faber verschenen vier mensen op het toneel zonder acteerervaring. Er is ferm aan de nieuwelingen geschaafd en geslepen de afgelopen weken, maar lopende de voorstelling viel alle spanning van de spelers af en werd er geacteerd alsof men dit werk al jaren deed. Voorzitter Jan Bokma speelde geen toneel meer, hij was gewoon zichzelf. En dat is nu net wat Jan moet doen, want hij is altijd al een smeuïge prater. Sandra vd Meer, net als voorzitter Jan ook debutant, heeft wel acteertalent in de genen en daar konden de aanwezigen dan ook volop van genieten. Frans Kaper, bekend van toneelvereniging de Oosthoek, ging prima op in zijn rol. Als ervaren speler motiveerde Frans ongetwijfeld ook de rest van de spelersgroep.

Judith Feunekes werd ’s middags al bewonderd, toen ze onverhoeds tijdens de show van Theater Oplawiebus gemaand werd het podium te betreden om – gehuld in sumo worstelpak – gymnastiekoefeningen te doen. Judith wist niet alleen het jeugdige -, maar ook al het volwassen toegestroomde publiek volop te laten genieten. ’s Avonds speelde ze al net zo vrij als ze die middag had gedaan. Bovendien bespeelde ze ook nog even haar dwarsfluit om accordeonist Sjoerd Meijer te begeleiden. Klasse Judith.

Jetze Steensma, in de rol van bewonderaar van medebestuurslid Judith, was de benjamin van het gezelschap. Ook Jetze kan doorgaan, want hij deed het prima met zijn attente gebaren richting Judith en dat was ook wat regisseur Bosje wilde zien.

Het tweede gedeelte van de revue is “Bankpraat” en wordt gespeeld door Piet Marra en oud-bestuursleden Tjerk Bosje, Piet Hoekstra en Itte de Jong van Streekbelang Oost- en Westhoek. Dit viertal lijkt gepokt en gemazeld in het toespreken van een zaal vol mensen en de kluchtige anekdotes -waar en soms ook wat minder waar - die ze op het leugenbankje ophalen worden door het aanwezige publiek herkend en gewaardeerd.

Op het toneel stonden twee grote potten met fluitenkruid te pronken. Fluitenkruid – de naam zegt het al – is een muzikale plantensoort, maar het fluitenkruid, wat hier op het toneel stond begeleidde de toneelspelers, terwijl zij enkele liedjes ten gehore brachten. De oplettende toeschouwer zag een paar sandalen onder de weelderige planten te voorschijn komen. Inderdaad Sjoerd Meijer met zijn accordeon, veilig verstopt achter honderden kleine witte bloemetjes.

Het knappe van deze revue is wel dat Bosje de spelers geen ingewikkelde karakters laat instuderen. Men kon in feite gewoon op eigen natuurlijke wijze zijn of haar spel neer zetten. Nu is dit voor een volle zaal sowieso niet gemakkelijk, maar het vele oefenen heeft z’n vruchten afgeworpen. Het is dus heel goed mogelijk om zo met eigen bewoners een voortreffelijke uitvoering neer te zetten.
Chapeau toneelspelers van Oost- en Westhoek.

Na de pauze brengen Tamme de Groot en Anke Jager uit buurdorp St. Jabik “Itentsje foar ien” ten tonele. Deze komische act is van Engelse origine. Anke Jager – in de persoon van freule Sophie –
viert haar negentigste verjaardag met vier vrienden. Omdat deze vier vrienden al zijn overleden, springt de butler (Tamme de Groot) in alle vier personages, om de freule toch een fijne dag te bezorgen. Tamme en Anke weten dit op voortreffelijke wijze neer te zetten.

Al met al kunnen we zeggen dat zo’n vijftigjarig jubileum van Streekbelang Oost- en Westhoek vele bewoners heeft aangezet tot goed presteren, resulterend in een geweldige dag.


za 29 mei 2010 : Streekbelang Oost- en Westhoek viert 50-jarig jubileum
Op zaterdag 29 mei 2010 werd in de loods van Faber Agracentum aan de Kadal het feest gevierd van 50 jaar Streekbelang Oost- en Westhoek. Na een lange tijd van voorbereiding was het dan eindelijk zover. Het werd een gezellig samenzijn van bewoners van deze streek met o.a. oud - bewoners, die veelal ook in het bestuur hebben gezeten.

Onder het genot van een kop koffie met wat lekkers sprak Meinte Terpstra namens het bestuur een woord van welkom uit. Namens het college waren onze nieuwe burgemeester G.Krol en wethouder Boukje Tol aanwezig, wat zeer op prijs werd gesteld.

In de beginperiode van het Streekbelang was dhr. Dirk Lont voorzitter en ook dhr. Lont was deze middag uitgenodigd. Helaas kon Lont niet aanwezig zijn, maar zijn schriftelijke felicitatie werd voorgelezen door Hotze Buwalda. Binnen kon men herinneringen ophalen aan de hand van archief materiaal zoals foto’s en oude notulenboeken en er was muziek van de SOS+ band.

Op een zonovergoten veld achter de loods bracht “Theater Oplawiebus” een leuke voorstelling ten tonele, waar zowel jong als de wat oudere bezoeker van mee kon genieten.
Hoewel er al jaren niet meer aan het spel Katkneppelen gedaan word bleek Bauke Dorst dit spel nog lang niet verleerd te zijn en zo kon hij zich wederom winnaar noemen en de welverdiende pot mee naar huis nemen.

Verder kon men meedoen aan een fietspuzzeltocht en er kon geraden worden naar het juiste huisnummer van een tiental huizen aan de Ouwedyk, wat overigens nog niet meeviel. Inmiddels had Wiltsy voor ons een heerlijk en zeer uitgebreid buffet klaarstaan wat goed in de smaak viel.

Tijdens het avondprogramma werd een Ouwedykster revue voor het voetlicht gebracht, geschreven door Tjerk Bosje en opgevoerd door bewoners uit de streek.
Als afsluiter van deze gezellige avond zongen we gezamenlijk een passende tekst uit een vorige revue, op de wijze van het Bildts Volkslied, waarvan u hier de eerste twee coupletten kunt lezen:

Der’t de dyk ’t ouwe fan ’t nije skaidt
Groeie irpels, biten en ’n protte wait
Der ’t de groene hôven staan in folle tooi
Der is ’t Bildtse landskap, o wat is dat mooi
Der ’t de minsen weune al jaren an ‘e dyk
Der bin ik geboren, der foel ik mij ryk.

De Ouwe-dyk is ok ‘n stikky fan ‘t Bildt
Om der te weunen is foor feulen wel gewild
Se kinn’ der feesten fiere der maityds in ‘e loads
’t Is der altyd prachtig, ’t is der altyd groats
Wij binn’ hier metnander, wij hewe gyn ferskil
Derom hewwe wij leuke avens met ‘n protte wil.

Zo herleefden weer voor even oude tijden, met als afsluiter onze eigen Ouwedyster Troubadour Rintje Kas. We kunnen dan ook met stellige overtuiging concluderen dat we met veel genoegen terug kunnen zien op een geslaagd 50 jarig jubileumfeest van het Streekbelang Oost- en Westhoek.
Het Streekbelang spreekt dan ook de wens uit dat we met elkaar nog lang en plezierig mogen samenwonen aan deze toch wel unieke en mooie Ouwedyk. Op naar het volgende jubileum !

Uitslag puzzeltocht – Jeugd : 1e prijs - Nynke Kingma
2e prijs - Tjitty Stork

Voor de volwassenen was er een gedeelde eerste prijs voor de fam. J. Steensma en de fam. J.P. de Groot.

Uitslag fotowedstrijd:
Ex.eq. 1e prijs - 11 van de 12 goed Jan en Anneke Bokma
2e prijs - 9 van de 12 goed Kinke Hoogterp
Ex.eq. 3e prijs - 8 van de 12 goed Sandra v d Meer en Goffe Jensma

Voor het overall hangen was weinig animo, maar voor de moeite kregen toch de volgende personen een prijsje mee naar huis: Manuel Smid, Gerard Steensma en Sjoerd Watze Jensma.