Nieuwsarchief

Ga naar pagina: < 1 23 4 5 6 7 8 >

Foto
vr 30 oktober 2015 : Trailerhelling bij de Koude vaart.
Trailerhelling is klaar.

Foto
ma 19 oktober 2015 : Banners zijn geplaatst in de Oast- en Westhoek.
De spandoeken zijn geplaatst en opgehangen.
Deze staat waar de trailerhelling komt bij de Koude vaart.

Foto
do 23 juli 2015 : Op e Rolling Seumer 2015.
Weer in kleur, nog mooier. Veel lees plezier voor de leden.

Foto
do 21 mei 2015 : Boeren naar de rechter als de Bildtdijken beschermd dorpsgezicht.
Boeren in de gemeente het Bildt stappen naar de rechter als de Bildtdijken en het omliggende agrarische land beschermd dorpsgezicht blijven.
Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Teun de Jong uit Sint Annaparochie.
De NAV rekende rond deze tijd op een uitspraak van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op het bezwaar dat tegen de status is ingediend, maar dit is uitgesteld.
Wordt het bezwaar niet toegewezen dan staan de bedrijven in de toekomst op slot en spannen de boeren een rechtszaak aan. LC.nl

Foto
za 25 april 2015 : Het Bildt herdenkt en viert op 4 en 5 mei.
Op 4 mei herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers.
Op 5 mei vieren we onze vrijheid.
Eens in de vijf jaar wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat er een einde kwam aan een donkere periode uit onze geschiedenis.

Ook het Bildt herdenkt én viert op 4 en 5 mei.

Het Bildts comité 4 en 5 mei wil herdenken en vieren aan elkaar verbinden door in de nacht van 4 op 5 mei van donker naar het licht te gaan, van oorlog naar vrede, met muziek, teksten, beelden e.d. Het thema van de nacht zal zijn: “Kom vanavond met verhalen”.

4 mei: Dodenherdenking
Vanaf 19:15 uur is er de gemeentelijke dodenherdenking. Om 20:00 uur is het 2 minuten stil bij het herdenkingsmonument. Vervolgens is er een stille tocht naar het kerkhof waar bloemen worden neergelegd bij de oorlogsgraven en bij de graven van burgers die gevallen zijn in de oorlog.
Het comité roept op om op 4 mei als bewijs van eerbied en respect voor de doden de vlag, zonder wimpel, vanaf ’s avonds 18.00 uur tot zonsondergang half stok te hangen.

Speciaal programma
Vanaf 20:30 uur is er in de Groate Kerk een speciaal programma. “Kom vanavond met verhalen”.
Verhalen, gedichten, theater en muziek van (oud)Bilkerts (jong en oud) over hun beleving van, en herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Dit gedeelte van het programma is ingetogen van karakter en gericht op herdenken.

Vanaf middernacht wordt met fakkels het bevrijdingsvuur ontstoken voor de Groate Kerk. En is het programma feestelijk van karakter.

Ook is er in de Groate Kerk een speciale tentoonstelling van het Bildts Documentatiecentrum over het Bildt in de oorlogsjaren en een overzicht van foto’s en voorwerpen waar “een verhaal” bij hoort. Ook is er in de nacht gelegenheid om persoonlijke verhalen/gedachten op papier te zetten.

5 mei: Bevrijdingsdag
Vlagt u op 5 mei voluit om de vrijheid te vieren!
Dinsdag 5 mei zijn er bevrijdingsritten van oude legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog door Friesland. Eén rit (route Noord) komt ook door het Bildt.De route van deze voertuigen is als volgt: Leeuwarden , Stiens, Berlikum, Ried, Franeker, Tzummarum, Minnertsga, St.-Jacobiparochie,
St. Annaparochie, Hallum, Marrum, Ferwert, Ginnum, Lichtaard, Raard, Dokkum, Damwoude, Kollum, Buitenpost, Noardburgum, Hurdegaryp, Leeuwarden.

Stoppunten van de legervoertuigen:
Franeker 9.30 uur
Dokkum 12.30 uur

Voor meer informatie:
Het Bildts comité 4 en 5 mei bestaat uit bestuursleden van alle dorpsbelangen en de gemeente.
-
-