Streekbelang Oost- en Westhoek

Al sinds 1960...

...bevordert Streekbelang de leefbaarheid zodat Oost- en Westhoek een streek blijft waar mensen graag (komen) wonen en recreëren. We doen dit door actief aan de slag te gaan met vragen en ideeën die leven onder de bewoners en instanties.

Op dit moment...

Het hele gebeuren rond Streek- en Dorpsbelangen is sterk veranderd. Gemeentes nemen steeds minder het initiatief maar laten dat bij de bewoners. Dat vraagt een omschakeling in het denken en doen van onze vereniging. Bewoners moeten zelf ideeën in gang zetten en uitvoeren, er is wel volop ondersteuning vanuit gemeente en Doarpswurk .

Overleggen...

... doen we veel, we zijn tenslotte een vereniging en willen het beste voor iedereen. Zo eens in de zeven weken vergadert het bestuur bij één van de bestuursleden thuis. En natuurlijk is er eens per jaar een ledenvergadering. Alle leden kunnen zaken aandragen, daarvoor hoef je niet te wachten tot de ledenvergadering, neem gerust contact op als je een idee of vraag hebt.
.

Muziek van Astrid en Else op de jaarvergadering van 2017
Muziek van Astrid en Else op de jaarvergadering van 2017

Wat levert het op?

Niet alleen online...


... maar ook op papier informeren we. Zo krijgen alle leden tweemaal per jaar het streekblad Op ´e Rolling, in de bus. De naam verwijst naar de schuin oplopende "muurtjes", die voor huis nr. 1084 en bij de huizen aan de oost- en westkant van de Boonweg te zien zijn. Door afgraven van de kruin van de dijk voor verbreding van de rijweg, kwamen die huizen "te hoog" te staan. Om dat te ondervangen werden de muurtjes, de rollings, aangelegd.
De Op’ e Rolling wordt mede mogelijk gemaakt door adverterende ondernemers uit onze streek e.o.

Deze website...

...wordt mede mogelijk gemaakt door