Streekbelang Oost- en Westhoek

Al sinds 1960...

...bevordert Streekbelang de leefbaarheid zodat Oost- en Westhoek een streek blijft waar mensen graag (komen) wonen en recreëren. We doen dit door actief aan de slag te gaan met vragen en ideeën die leven onder de bewoners en instanties.

Op dit moment...

... zijn we bezig met het functioneren van de vereniging. Het hele gebeuren rond Streek- en Dorpsbelangen is sterk veranderd. Gemeentes nemen steeds minder het initiatief maar laten dat bij de bewoners. Dat vraagt een omschakeing in het denken en doen van onze vereniging. Bewoners moeten zelf ideeën in gang zetten en uitvoeren, er is wel volop ondersteuning.

We zijn nu nog een ouderwetse vereniging. Zaken worden besproken en besloten in het bestuur. Niet eens omdat het bestuur dat graag zo wil, maar omdat we geen eenvoudige manier hebben om erachter te komen wat de meeste leden willen. En als je dat wel weet? Hoe ga je daar dan mee om? Beslist de meerderheid? Krijgen de mensen die het meeste initiatief nemen altijd hun zin? Of degenen die het hardst roepen ergens tegen te zijn?

Er is al goed nieuws: tijdens de laatste ledenvegadering hebben zich vrijwilligers gemeld om praktische zaken die gewoon even gedaan moeten worden op te pakken. En een paar leden hebben aangegeven mee te willen denken over hoe we van onze vereniging een bruisendere enthousiastere club kunnen maken.
Vanuit gemeente en Doarpswurk is voldoende ondersteuning om dit in gang te zetten. Andere Belangen hebben het wiel al voor ons uitgevonden dus daarvan kunnen we leren en bepalen wat wij willen.

Helaas zijn meteen na de ledenvergadering de Corona-maatregelen ingegaan waardoor alles op een laag pitje is komen te staan, maar... wordt vervolgd.

Overleggen...

... doen we veel, we zijn tenslotte een vereniging en willen het beste voor iedereen. Zo eens in de zeven weken vergadert het bestuur bij één van de bestuursleden thuis.

Naast bestuursvergaderingen hebben we ook regelmatig een overleg met de andere dorpsbelangen van het Bildt en de gemeente om informatie en ideeën uit te wisselen. En natuurlijk is er eens per jaar een ledenvergadering met levende muziek en veel gezelligheid.

Muziek van Astrid en Else op de jaarvergadering van 2017
Muziek van Astrid en Else op de jaarvergadering van 2017

Wat levert het op?

Niet alleen online...


... maar ook op papier informeren we. Zo krijgen alle leden tweemaal per jaar het streekblad Op ´e Rolling, in de bus. De naam verwijst naar de schuin oplopende "muurtjes", die voor huis nr. 1084 en bij de huizen aan de oost- en westkant van de Boonweg te zien zijn. Door afgraven van de kruin van de dijk voor verbreding van de rijweg, kwamen die huizen "te hoog" te staan. Om dat te ondervangen werden de muurtjes, de rollings, aangelegd.
De Op’ e Rolling wordt mede mogelijk gemaakt door adverterende ondernemers uit onze streek e.o.

Deze website...

...wordt mede mogelijk gemaakt door