We bouwen aan een nieuwe website!

Wanneer u informatie wilt of vragen hebt neem dan contact op via info@streekbelangoost-enwesthoek.nl of bel één van de bestuursleden.

Brenda van der Zee – voorzitter tel. 785052
Roelof de Jong – secretaris tel. 851078
Bernhard de Vries – penningmeester en ledenadministratie tel. 850176
Johannes Rozenga – webredacteur tel. 785024
Tineke Lootsma bestuurslid tel. 491263

Lid worden kost maar € 7 per jaar. Mail naar  info@streekbelangoost-enwesthoek.nl en
stort uw bijdrage op Bankrekening Streekbelang Oost- en Westhoek, NL51 RABO 0139 8583 93