Streekbelang Oost en Westhoek

Al sinds 1960...

...bevordert Streekbelang de leefbaarheid zodat Oost- en Westhoek een streek blijft waar mensen graag (komen) wonen en recreëren. We doen dit door actief aan de slag te gaan met vragen en ideeën die leven onder de bewoners en instanties.

Op dit moment...

... zijn we bezig met het realiseren van kunstwerken waar je in kunt rusten en schuilen, genaamd Súdwesters. De Súdwesters zijn open en rechtlijnig net als onze streek en haar bewoners. De vorm is een abstractie van een zuidwester wat de verbinding van onze streek met de zee weergeeft. Een Súdwester heeft rondom vier banken zodat je in- of uit- de wind en regen of in- of uit- de zon kan genieten van de uitzichten over het Bildt (en natuurlijk een gesprekje aanknopen met je buren of passanten).

De eerste Súdwester in de Westhoek aan de Zeedijk is inmiddels geplaatst. Een tweede Súdwester zal in de Oosthoek aan de Kouwe Faart geplaatst worden zodra de subsidies daarvoor zijn toegezegd. Dit project zal met name onze wandel- en fietsroutes aantrekkelijker maken. De vraag naar schuilmogelijkheden leeft al langer zeker nu de bushokjes dreigen te verdwijnen en vervallen raken.

Overleggen...

... doen we veel, we zijn tenslotte een vereniging en willen het beste voor iedereen. Zo eens in de zeven weken vergadert het bestuur bij één van de bestuursleden thuis.

Naast bestuursvergaderingen hebben we ook regelmatig een overleg met de andere dorpsbelangen van het Bildt en de gemeente om informatie en ideeën uit te wisselen. En natuurlijk is er eens per jaar een ledenvergadering met levende muziek en veel gezelligheid.

Muziek van Astrid en Else op de jaarvergadering van 2017
Muziek van Astrid en Else op de jaarvergadering van 2017

Wat levert het op?

In 2018 is een eerste schuilgelegenheid / kunstwerk genaamd Súdwester in de Westhoek bij de Zeedijk gerealiseerd. De eerste aanzet hiertoe was een schenking van €10.000,- van de Bildtsche Stichting. Streekbelang besloot dit in te zetten voor een groots project waarbij zowel in de Westhoek als in de Oosthoek een Súdwester geplaatst wordt. Het eerste exemplaar staat er, aan de tweede wordt gewerkt.

In 2017 is, met steun van het streekbelang, Stichting Swarte Haan molen opgericht. Johannes Rozenga is de drijvende kracht achter dit project.  Het doel van de stichting is herbouw en exploitatie van de molen bij Swarte Haan. Om de exploitatatiekosten rond te krijgen is een vakantiewoning in de molen gepland. De molen zal een mooie toevoeging op cultuurhistorisch en toeristisch gebied zijn voor onze streek. Bij het Waddenfonds is een verzoek gedaan om subsidie, dit is in eerste en in tweede instantie afgewezen, maar de plannen liggen klaar en de wil is er dus die molen komt er!

In 2016 is na vele jaren van voorbereiding en overleg met Wetterskip Fryslân de trailerhelling in gebruik genomen in de Oosthoek.

In 2012 een nieuwe sportaccommodatie gerealiseerd op het sportveld op de hoek van de Kadal.

In 2010 is een monument ter nagedachtenis aan de poerdersramp onthuld op de zeedijk in de Westhoek. Het monument is een ontwerp van kunstenaar Marco Goldenbeld.

Niet alleen online...


... maar ook op papier informeren we. Zo krijgen alle leden tweemaal per jaar het streekblad Op ´e Rolling, in de bus. De naam verwijst naar de schuin oplopende "muurtjes", die voor huis nr. 1084 en bij de huizen aan de oost- en westkant van de Boonweg te zien zijn. Door afgraven van de kruin van de dijk voor verbreding van de rijweg, kwamen die huizen "te hoog" te staan. Om dat te ondervangen werden de muurtjes, de rollings, aangelegd.
De Op’ e Rolling wordt mede mogelijk gemaakt door adverterende ondernemers uit onze streek e.o.

Deze website...

...wordt mede mogelijk gemaakt door