Verenigingen

DE SPITSROEDEN

Vereniging De Spitsroeden heeft als doel om sociale activiteiten te organiseren voor bewoners van Het Bildt en in het bijzonder voor bewoners van de Oude- en Nieuwebildtdijk. De Vereniging heeft een eigen gebouw: de Spitsroeden, een voormalige kleuterschool aan de Oudebildtdijk 904. De Vereniging heeft leden en donateurs en een bestuur. U kunt ook lid worden voor slechts  €25,- per jaar.
De Spitsroeden kan ook gehuurd worden voor vergaderingen, cursussen, speciale feestjes e.d. Prijslijst: Consumptie: 0,50 euro Voor activiteiten, cursussen en vergaderingen e.d. 15,- euro per dagdeel. Voor speciale feestjes, gelegenheden e.d. 25,- euro per dagdeel. Bovendien geldt bij verhuur een waarborgsom van 50,- euro Wilt u meer informatie of wilt u de Spitsroeden huren? Dan kunt u contact op nemen met Klaas Struiksma, tel: 0518-491002. struiksmak@hotmail.com
Kijk voor overige info en het laatste nieuws op de facebookpagina.

KAATSCLUB OOST- EN WESTHOEK

De kaatsclub Oost- en Westhoek is ca. 30 jaar geleden ontstaan uit de kootjetipelvereniging en organiseert 3 x per jaar een kaatspartij. De eerste kaatspartij is altijd op de eerste pinksterdag. De tweede en derde op een nader te bepalen datum. Lid zijn om mee te mogen doen is niet verplicht doch wel wenselijk. De kosten zijn slechts 5,- euro per jaar. Bestuur: - Age Drijfhout - Andries Leijstra - Sjoerd Slager - Peter Schat

COMMISSIE TER BEVORDERING VAN DE KAATSSPORT IN DE WESTHOEK

Jaarlijkse activiteiten: - 2e Zondag van juli: kaatswedstrijd voor jongens 14-16 jr. (1 klasse en door elkaar loten) - De dag erna kaatswedstrijd voor leden - Bovendien jaarlijks activiteit met partners Aantal leden: 19 Opgericht: 1925 Bestuur: - Voorzitter - dhr. H.T. Kingma, Leeuwarderweg 18, 9074 CS Hallum - Secretaris - dhr. H. Bierma, Hofstraat 2, 9079 MD St. Jabik - Penningmeester - dhr. P.G. Hoekstra, Obdijk 749, 9079 NC St. Jabik.

KOOITJETIPELEN


Op de Kadal, een kunstje wat je niet zomaar beheerst. Voor een impressie kijk deze man bijt hond aflevering.