Bezienswaardig

Dijken

Onze hele streek ligt op of aan een dijk. Daardoor vind je overal prachtige vergezichten over het Bildtse landschap. De Oudebildtdijk met aan noordkant de voormalige arbeidershuisjes en aan de zuidkant de typische Bildtse boerderijen is een geliefde route voor wandelaars, fietsers, motorrijders en automobilisten. Dankzij onderstaande video van Geert kunt u onze streek vanuit uw eigen stoel alvast bekijken.

Kwelder it Fryske Gea

Achter de Zeedijk in de Westhoek ligt een kwelder die beheerd wordt door it Fryske Gea. Grote groepen vogels komen hier fourageren. Vanaf de zeedijk heb je een schitterend uitzicht over de kwelder en het wad die er iedere keer weer anders uit zien. Staande op de kwelder beleef je het wad op een bijzondere manier.

Poerdersmonument

Op de zeedijk in Westhoek vind je een monument ter herdenking aan de poerdersramp. Het monument is ontworpen door beeldend kunstenaar Marco Goldenbeld.

Súdwester

Op het parkeerterrrein voor de dijk zien we een rustplek en kunstwerk genaamd de Súdwester staan. De Súdwester is ter gelegenheid van het afscheid van het Bildt als zelfstandige gemeente geplaatst. Het ontwerp is een abstractie van een Zuidwester en sluit aan bij het strakke en rechtlijnige karakter van het Bildt. De Súdwester is een ontwerp van Henk Rusman.

Golf van onrust

Ter hoogte van Oudebildtdijk 1194 vinden we het kunstwerk "Golf van onrust". Het beeld staat voor de plaats waar ooit herberg De Salm stond waar in 1889 de arbeidersbeweging “Broedertrouw” werd opgericht. Het kunstwerk verwijst naar de politieke golf van onrust in die dagen. Het volledige verhaal lees je hier.

Meijer Motorenmuseum

Op Oudebildtdijk 894 wordt de geur van dieselolie, vermengd met het geluid van zwoegende en stampende motoren in Meijer Motorenmuseum. Lees verder.

Trailerhelling en Kouwe Faart

In de Oosthoek aan de Kouwe Faart is het fijn bootje varen. Aan de noordkant van de Oudebildtdijk vind u de trailerhelling. Door de natuurvriendelijke oever is het hier ook fijn zwemmen, vissen en genieten van het uitzicht.