Plaatsing getijdenwijzer op Kwelder Westhoek

Lokale aankondiging ontvangen van Fryske Gea
Plaatsing getijdenwijzer op Kwelder Westhoek om bezoekers én wadvogels een handje te helpe
n

Vogelbescherming Nederland en It Fryske Gea plaatsen op woensdag 20 juli een getijdenwijzer op de kwelder bij Westhoek om bezoekers te informeren over toegang tot de kwelder. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk mensen genieten van de kwelder terwijl ze vogels op kwetsbare momenten beschermen. De getijdenwijzer geeft bezoekers informatie over toegang tot de kwelder op basis van real-time getijdendata. Bij laagwater biedt de kwelder van Westhoek namelijk volop ruimte voor bezoekers om te genieten. Bij hoogwater hebben de wadvogels de kwelder nodig om uit te rusten en geeft de getijdenwijzer aan de kwelder te vermijden.
De getijdenwijzer is een lerend systeem. Het zal de komende weken worden ingeregeld voor de unieke lokale omstandigheden.

Welke rol speelt het getij?
Bij hoogwater boven een bepaald niveau rusten de vogels vlakbij de kust en zorgt het betreden van de kwelder voor grote onrust onder de soms tienduizenden vogels. Hoogwatervluchtplaatsen zijn vooral voor trekvogels en wintergasten enorm belangrijk. Op dergelijke plekken sparen zij hun broodnodige energie op de momenten dat ze door hoogwater geen voedsel kunnen zoeken. Westhoek is ook een geliefde plek voor omwonenden en bezoekers, om te wandelen met de hond of om te genieten van het weidse waddenlandschap en de vogels. Onbedoeld veroorzaakt dit soms verstoring voor rustende vogels.

Samen sterk voor een gezonde wadvogelpopulatie
De getijdenwijzer maakt deel uit van een meerjarig samenwerkingsinitiatief onder de noemer ‘Wij&Wadvogels’ waarbij Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging zich samen inzetten voor het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. ‘Wij&Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies (Noord-Holland, Friesland en Groningen).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *